ylapalkki
motto  

TYÖYHTEISÖN KRIISIKONSULTAATIO

Ihminen työntekijänä
- miten ihminen toimii (aivojen toiminta, tunteet ja järki sekä tunneäly)
- vuorovaikutustavat
- sitoutuminen ja motivaatio sekä näiden vahvistaminen

Ihmiset ja ryhmän toiminta
- toimivan ryhmän periaatteet
- toimimaton ryhmä
- ryhmän toiminnan suuntaaminen toimivaksi

Kriisin eteneminen ja korjaavat toimenpiteet
- kriisin kaava
- korjaavien toimenpiteiden välineitä
- roolit kriisissä (esimies, työntekijä, luottamushenkilö, työsuojelu, työterveyshuolto)

Jatkotoimenpiteistä sopiminen

takaisin

nokelankuva tyonohjaus
2_koulutus_2
paihdetyo
yhdistystoiminta
linkit
alapalkki