ylapalkki
motto  


TYÖYHTEISÖ JA PÄIHTEET

Riippuvuutta aiheuttavat aineet – riippuvuutta aiheuttavat aineet, esim. tupakka, alkoholi, huumeet – myös toiminnalliset riippuvuudet kuten himosoppaaminen, peli- ja nettiriippuvuus sekä läheisriippuvuus.

Alkoholin oikea käyttö, suurkulutus ja riippuvuus – miten tunnistan erot

Suurkulutuksesta takaisin alkoholin oikeaan käyttöön
– milloin mahdollista

Aivojen toiminta riippuvuudessa


Päihdehaittojen vaikutus lähiyhteisöön ja työryhmään

Työyhteisön toiminta päihdehaittatilanteessa –
työtoveri, esimies, työsuojeluhenkilö, luottamushenkilö, työterveyshuolto

Hoitoonohjaus
hoitoonohjausmallit ja käytännön toimenpiteet


Toipuminen –
päihderiippuvuudesta toipuminen, elämäntavan muutos

Lähiyhteisön ja työryhmän jaksaminen päihdehaittatilanteessa

Reijo Ojutkangas -klinikalla
pidettävä toipumiskurssi päihteettömään elämäntapaan kurssiohjelman sisältö

Tavoitteena päihdehaitoista vapaa työpaikka!

takaisin

nokelankuva tyonohjaus
2_koulutus_2
paihdetyo
yhdistystoiminta
linkit
alapalkki