ylapalkki
motto  PÄIHDETYÖ


Olen työskennellyt erilaisten vaikeiden tilanteiden selvittäjänä
työpaikoilla yli 20 vuoden ajan. Niistä haasteellisimpia ovat päihteisiin ja mielenterveysongelmiin liittyvät kriisit, joiden käsittelyyn liittyvät
seuraavat osa-alueet:

Riippuvuutta aiheuttavat aineet – riippuvuutta aiheuttavat aineet, esim. tupakka, alkoholi, huumeet – myös toiminnalliset riippuvuudet kuten himosoppaaminen, peli- ja nettiriippuvuus sekä läheisriippuvuus.

Alkoholin oikea käyttö, suurkulutus ja riippuvuus – miten tunnistan erot

Suurkulutuksesta takaisin alkoholin oikeaan käyttöön
– milloin mahdollista

Aivojen toiminta riippuvuudessa


Päihdehaittojen vaikutus lähiyhteisöön ja työryhmään

Työyhteisön toiminta päihdehaittatilanteessa –
työtoveri, esimies, työsuojeluhenkilö, luottamushenkilö, työterveyshuolto

Hoitoonohjaus
hoitoonohjausmallit ja käytännön toimenpiteet


Toipuminen –
päihderiippuvuudesta toipuminen, elämäntavan muutos

Lähiyhteisön ja työryhmän jaksaminen päihdehaittatilanteessa

Tavoitteena päihdehaitoista vapaa työpaikka!etusivulle

nokelankuva tyonohjaus
koulutus
2_paihdetyo
yhdistystoiminta
linkit
alapalkki