ylapalkki
motto  
TYÖYHTEISÖN HYVINVOINTIKOULUTUS

Ihminen työntekijänä
- miten ihminen toimii (aivojen toiminta, tunteet ja järki sekä tunneäly)
- vuorovaikutustavat
- sitoutuminen ja motivaatio sekä näiden vahvistaminen

Ihmiset ja ryhmän toiminta
- toimivan ryhmän periaatteet
- toimimaton ryhmä
- ryhmän toiminnan suuntaaminen toimivaksi

Työhyvinvoinnin perusperiaatteet ja siitä huolehtiminen
- kuinka ihmisestä huolehditaan
- ihmisten huoltopisteet (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen)
- esimiesten, työsuojelu- ja luottamushenkilöstön hyvinvoinnin varmistaminen

Henkisen hyvinvoinnin konkreettiset välineet
- kulttuuri
- asioiden jakaminen
- terveellinen ravinto
- liikunta ja happi
- oma elämä (esim. perhe- ja ihmissuhteet)

takaisin

nokelankuva tyonohjaus
2_koulutus_2
paihdetyo
yhdistystoiminta
linkit
alapalkki