ylapalkki
motto  
MITÄ TYÖNOHJAUS ON?


Työnohjauksen tarkoituksena on tutkia:

1. perustehtävää työssä
2. eri työtilanteita
3. tapoja toimia työssä
4. vuorovaikutuksia työssä
5. omaa asennetta eri tilanteissa
6. tunnetiloja, joita syntyy eri työtilanteissa

Työnohjauksen tuloksena syntyy:

- hyvää ja tuloksellista työtä
- parempaa työn laatua
- tilaa omalle harkinnalle ja omille tunteille
- ideoita oman (ja työyhteisön) työn kehittämiseen
- iloa ratkaisujen löytämisestä
- uskallusta ja rohkeutta kohdata vaikeita tilanteita jatkossa

Työnohjauksen toteutus

Työnohjaus on joko yksilöllistä tai ryhmässä tapahtuvaa, ohjattua,
tavoitteellista ja luottamuksellista kehittämistä. Sovittuihin tuloksiin
tähtäävän työnohjauksen tulisi kestää vähintään vuoden.
Tapaamisten rytmitys sovitaan yleensä erikseen.

Työnohjauksen keskeisin menetelmä on keskustelu. Keskustelun
aiheet ja kulku määräytyvät ryhmän tai yksilön tarpeiden mukaan.

Työnohjaus on koulutusprosessi, jossa työnekijä saa intoa työhönsä
ja työnantaja hyvän työntekijän. Asiakkaat saavat hyvää palvelua.

etusivulle

nokelankuva 2_tyonohjaus
koulutus
paihdetyo
yhdistystoiminta
linkit
alapalkki